Tauākī Whakamaunga Atu | Statement of Intent 2022-2026 cover

He whakarāpopoto o te Tauākī Whakamaunga Atu 2022-2026

English | Te Reo

Ko wai mātou, ā, he aha ngā mahi

Tā mātou mahi

Te whanaketanga pāpori mā ngā tāngata katoa o Aotearoa

Ka mahi Te Manatū Whakahiato Ora kia whaihua tana whai wāhi ki te oranga o te tangata i tēnei rā, ā muri ake nei hoki. Ko te āwhina i te tangata, ngā whānau me ngā hapori te aronga nui o ā mātou mahi.

Tā mātou hōkaitanga

Ko mātou te tari matua e whakahaere ana, e whakarato ana hoki i te pūnaha tokoora o Aotearoa

Ko ā mātou haepapa me ngā mahi:

 • te whakarato tautoko moniwhiwhi me ngā ratonga penihana
 • te whakarato ratonga mahi me te tautoko
 • te hoahoa me te tuku i ngā ratonga hapori i te taha o ētahi atu
 • te toha pūtea ki ngā kaiwhakarato ratonga hapori
 • te whakarato tahua me ngā pūtea taurewa ākonga
 • te whakarato āwhinatanga me ngā ratonga whare tūmatanui
 • te noho hei kaiwhakarato matua o te kaupapahere me te tohutohu pāpori ki te Kāwanatanga
 • te aroturuki i ngā hinonga Karauna e toru me te whakarato tohutohu ki te Minita haepapa
 • te taurima i a Whaikaha – Ministry of Disabled People, rātou ko Te Kāhui Kāhu (Social Services Accreditation), Te Tari Kaumātua, Te Manatū Whakahiato Taiohi (MYD) me Te Mana Whakamaru Tamariki Motuhake
 • te whakarite i te whaihua me te hāngai o ngā ture e whakahaeretia ana e mātou
 • te mahi tahi me ētahi atu tari, ki te rāngai pāpori whānui atu anō hoki.

Hei hoa rangapū Tiriti, e ū ana mātou ki te tautoko me te whakamana i ngā whānau, ngā hapū, ngā iwi me ngā hapori Māori ki te whakatinana i tō rātou ake pitomata me ngā wawata.

Ko ō mātou Uara Manatū Whakahiato Ora

Manaaki
E kaingākau ana mātou ki te oranga me te angitu o te tangata

Whānau
He tari kauawhi mātou, otirā ka whakapakari i te wairua toi whenua

Mahi tahi
Ka mahi tahi, ka whai hua ngā hapori

Tika me te pono
Ka tika ā mātou mahi i runga anō i te pono

He aha tā matou e whai nei

Tō mātou kaupapa

Manaaki Tangata, Manaaki Whānau | Ka āwhina mātou i te hunga o Aotearoa kia haumaru, kia pakari, ā, kia tū motuhake

Ā mātou huanga

Tā mātau e hiahia ana ki te whakatutuki e tutuki ai tō mātau kaupapa

 • Ka whiwhi ngā tāngata o Aotearoa i te tautoko e tika ana
 • He aumangea ngā tāngata o Aotearoa, otirā e noho ana ki ngā hapori kauawhi, tautoko hoki
 • Ka uru mārika ngā tāngata o Aotearoa ki ngā mahi porihanga, otirā ka whāia te iti kahurangi

Tō mātou anga rautaki

Ko Te Pae Tawhiti ka whakaahua i ngā nekehanga rautaki e toru e whāia ana puta noa i tō mātou whakahaere

Mana manaaki
He wheako pai i ngā wā katoa.

Kotahitanga
Te mahi rangapū kia nui ake ngā hua.

Kia takatū tātou
Te tautoko i ngā whanaketanga pāpori, ōhanga mauroa hoki.

Te Pae Tata – he rautaki me te mahere mahi Māori e whakatakoto ana i tā mātou āhua mahi me te Māori, ki te whakatutuki i ngā putanga pai ake e hāngai pū ana ki te Māori.

Kia Ora ngā Iwi o Te Moana-nui-a-Kiwa – Ā Mātou Tāngata, Ā Mātou Otinga, Tō Mātou Anamata koinei tā mātou rautaki, mahere mahi hoki e tutuki ai ngā huanga mana taurite mō ngā iwi o Te Moana-nui-a-Kiwa.

Te āwhina i a matou kia whakatutuki ai i ngā mahi

Te Pae Tawhiti Programme

E whakaumu ana mātou kia mārama pai ake, kia hono kaha ake, kia whakarato pai ake, me te tautoko pai ake i ngā kiritaki, ō rātou whānau me ngā hapori

Ko te hōtaka nei he hōtaka panoni tau maha hei whakarite i tā mātou tuku i ngā ratonga e māmā ake ai te whakamahi, he whakatapoko ake, ā, kua whakauruurua puta noa i te rapu mahi, te whai whare me te tautoko moni whiwhi.

Ka whakaratoa e te Hōtaka:

 • he wheako matihiko pai ake puta noa i ngā ratonga a Te Manatū katoa
 • he tauira ratonga hou me tētahi tauira tikanga whakahaere kēhi pakari ake, e nui ake ana te arotahi ki ngā putanga āraitanga, toitū hoki, te tautoko ngoto mā te hunga e tino matea ana
 • ngā tukanga ngāwari ake mā ngā pākeke, ngā tauira me ngā kiritaki hunga mahi
 • ngā huarahi hononga atamai ake ki ngā kaiwhakarato ratonga pāpori, ā-iwi, kaituku mahi, ā-ahumoni hoki.

Ko tā mātou aronga tuatahi:

 • te hanga i tētahi wheako matihiko hou mā ngā kiritaki
 • te whakarite i te āheinga o ngā tāngata o Aotearoa ki ngā ratonga mahi ā-matihiko
 • te whakawhanake i ngā tikanga whakahaere kēhi hou e anga pū ana ki te Tauira Ratonga Anamata
 • he tino whakapai ake i te whakahaerenga kirimana, kia whaihua ake, kai whāomo ake hoki ngā mahi rangapū.

Ō mātou tūāpapa whakahaere

Ka whirinaki te tukunga o tā mātou rautaki i runga i ētahi āhuatanga maha, otirā he tino waiwai te whai i te āheinga ā-whakahaere tika

Ko tā mātou:

 • he whakapakari i tō mātou uruparetanga ki te Māori
 • he tautoko i ā mātou kaimahi ki te āwhina i ngā tāngata Aotearoa
 • he tiaki i te hauora, me te haumaru o ā mātou kaimahi, ngā kiritaki me te iwi tūmatanui
 • he whakahaere mōrearea i tētahi taiao uaua
 • he tautoko i ngā whakataunga take pakari mā roto i te mana whakahaere
 • te mātua whakarite kia whiwhi hangarau matihiko whaihua ā mātou tāngata, ngā hoa rangapū me ngā tāngata o Aotearoa
 • he whakamahi raraunga, tātaritanga me ngā mōhiohio ki te whakatau take
 • he whakarite i te haumitanga me te whakahaere rawa atamai ake
 • he whakapakari i ngā mahi arumoni
 • he whakaiti i ngā tukuwaro.
Tauākī Whakamaunga Atu | Statement of Intent 2022-2026 cover

Other available formats

We may also publish this document in other electronic formats to improve the accessibility of our information.

While these alternative formats may have minor presentation changes, we make every effort to ensure the information is accurately converted.

An HTML version and an accessible word document of the SOI will be made available in October.

Print this page.