white filler image

Te Tirohanga Tautoko Moniwhiwhi o Aotearoa

He tirohanga motu whānui te Tirohanga Tautoko Moniwhiwhi o Aotearoa.

Ka rongo mātou mai i ngā tāngata e 2,000 o Aotearoa mō:

  • tō rātou aroā ki ngā utu tautoko moniwhiwhi,
  • tō rātou tūpono māraurau, ā,
  • ō rātou wheako o te tono i te tautoko moniwhiwhi.
Te Tirohanga Tautoko Moniwhiwhi o Aotearoa

Ka whiwhi, e māraurau ana rānei ngā tūmomo tāngata kanorau o ngā hapori maha ki te tautoko moniwhiwhi. E pātai ana mātou mō te āhua o tō rātou noho, kia mārama pai ake ki ō rātou āhuatanga noho.

E whakahaeretia ana tēnei tirohanga mā Te Manatū Whakahiato Ora me Te Tari Taake. Ka whakamahia ngā mōhiohio e ngā kairangahau kia mārama pai ake ki ngā pānga o te pūnaha tautoko moniwhiwhi ki ngā tāngata, me te āwhina kia whai mōhio ngā kaupapahere, ā, me te whakapai ake i te huarahi tuku i ngā utunga tautoko moniwhiwhi ki ngā tāngata.

He tūao te tirohanga. Ka taea e te tangata te kore whakauru ake, te whakaae rānei ki te whakautu i ngā pātai e hiahia ana rātou ki te whakautu.

E tino whakahauhau ana mātou i ngā tāngata kia whai wāhi, ki te tiritiri i ō rātou wheako, me te āwhina i a mātou ki te kohikohi mōhiohio e āwhina ana ki te whakapai ake i te pūnaha tautoko moniwhiwhi. Ka taea ngā uiui ki Te Reo Māori, ki tētahi atu reo rānei.

Ko ngā mōhiohio katoa ka matahunatia. E kore e taea e ngā kairangahau i Te Manatū Whakahiato Ora me Te Tari Taake te tautohu i te hunga whakauru ki te tirohanga mai i ngā mōhiohio ka whiwhi rātou. Kāore he tangata kē i te Manatū Whakahiato Ora me Te Tari Taake e āhei atu ki ngā mōhiohio.

E kore e whai pānga ngā whiwhinga mai i Te Manatū Whakahiato Ora, Te Tari Taake rānei i ngā whakautu a te tangata.

Hei koha/mihi mō te whakauru mai, ka whiwhi ia tangata i te kāri $30 te uara.

white filler image
Print this page.